Satya Nadella w Polsce

29 marca Satya Nadella, Prezes (CEO) Microsoft odwiedził Polskę. Podczas swojej pierwszej wizyty w naszym kraju odbył on szereg spotkań z Klientami i Partnerami Microsoft w Polsce – przedstawicielami administracji publicznej, biznesu, organizacji pozarządowych i środowiska startupowego. Był też głównym prelegentem podczas konferencji var Sovia = new Tech();, która zgromadziła pół tysiąca programistów i przedstawicieli firm tworzących oprogramowanie. W swoim wystąpieniu, Nadella podkreślił rolę rozwijających się technologii w budowaniu cyfrowego świata, a w tym również cyfrowej Polski, opartej na talentach i potencjale twórczym jej mieszkańców.Microsoft

Podczas spotkania var Sovia = new Tech();, Nadella podkreślił rolę twórców oprogramowania i startupów jako siły napędowej gospodarki opartej na innowacji. Wspomniał także o polskich projektach i ich twórcach – MedApp i Synerise- klientach Integrit S.A. Adresując swoje wystąpienie do zebranych na sali developerów, Nadella podkreślił znaczenie ich produktów i usług ułatwiających prowadzenie biznesu, ochronę zdrowia czy poprawę jakości życia.