Dla kogo

Umowa CSP

Cloud Service Provider. Nowy model dostarczania usług Microsoft dla klientów, dający możliwość elastycznego zarządzania usługami w okresach miesięcznym, kwartalnym bądź rocznym. Umowa podpisywana pomiędzy klientem, a dostawcą. W ramach dodatkowej usługi możliwe jest przekierowanie administracji i kontroli nad licencjami na dostawcę.
CSP to umowa podpisywana bezpośrednio pomiędzy organizacją, a dostawcą. Umowa określa czas trwania oraz okresy rozliczeniowe. Umowa nie wymaga standaryzacji oraz minimalnych ilości zamawianych licencji. W ramach wsparcia technicznego firma kontaktuje się z dostawcą, nie z Producentem.
Korzyści z podpisania umowy CSP