Dla kogo

Umowa Enterprise Agreement

Enterprise Agreement to najlepszy sposób licencjonowania dla dużych organizacji. Umowa jest zawierana na okres trzech lat, pozwala na modyfikowanie zestawu objętych nią produktów i usług, zapewnia znaczące zniżki w stosunku do standardowych cen licencji i subskrypcji oraz udostępnia szeroką gamę korzyści software Assurance.
W związku ze stałym rozwojem oferty świadczonych przez Microsoft usług w chmurze, w umowach Enterprise Agreement wprowadzono możliwość wyboru pomiędzy oprogramowaniem użytkowanym na miejscu w firmie a usługami on-line, co pozwala dopasować umowę do potrzeb firmy i zoptymalizować wydatki na technologię. W przypadku decyzji o migracji części zasobów IT do chmury umowa Enterprise Agreement umożliwia płynną migrację, dopasowanie planów taryfowych usług on-line, sprawne reagowanie na przyjęcia nowych pracowników i rotację personelu.
Korzyści z podpisania umowy EA