Dla kogo?

Umowa EAS

Umowa Enterprise Agreement Subscription charakteryzuje się podobnymi cechami jak umowa Enterprise Agreement, a przy tym zapewnia niższe roczne koszty użytkowania oprogramowania. Jest umową subskrypcyjną zawieraną na trzy lata oraz pozwala na coroczne zwiększanie i zmniejszanie liczby subskrybowanych licencji. Z oprogramowania i usług Microsoft objętych umową można korzystać tak długo, jak długo ważna jest ta umowa.
Umowa obejmuje zarówno licencje on-premise jak i on-line. W ramach standaryzacji dostępne są dwie platformy: „Professional Desktop” oraz „Enterprise Desktop”. Organizacja dokonuje produktów platformy w momencie podpisania i rejestrowania umowy, ale podmioty stowarzyszone mogą wybierać własne produkty, które chcą wykorzystać w standaryzacji.
Korzyści z podpisania umowy EAS