Klienci


Umowy rządowe:

  • Miasto Stołeczne Warszawa
  • Województwo Małopolskie
  • Gmina Miasta Szczecin

Umowy akademickie:

  • Uniwersytet Im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
  • Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej
  • Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej

Umowy korporacyjne:

  • Kompania  Węglowa S.A.
  • Katowicki Holding Węglowy S.A.
  • Poczta Polska S.A.