Microsoft

  Jesteśmy wieloletnim Partnerem Microsoft zatrudniającym wykwalifikowanych, certyfikowanych pracowników. Dzięki ogromnemu naciskowi na kształcenie własnej kadry, stworzymy dla Państwa „szyte na miarę” usługi oraz rozwiązania, odpowiemy na wszelkie pytania. Obecnie proponujemy trzy główne rozwiązania: Iaas, SaaS, OnPremise. Jako dostawca wielu rozwiązań służymy pomocą oraz doradztwem w wyborze optymalnego rozwiązania. Obecnie proponujemy trzy główne rozwiązania.

Infrastruktura jako usługa (IaaS)

    Rozwiązanie IaaS jest alternatywą do zakupu fizycznych serwerów , pomaga uniknąć wydatków i pracy związanych z zarządzaniem infrastrukturą. Każdy zasób jest oferowany jako osobny składnik usługi, który można wykupić na dowolny czas, zgodnie z potrzebami. Microsoft jako dostawca usług w chmurze zarządza infrastrukturą, a Państwo instalują i konfigurują własne oprogramowanie (systemy operacyjne, oprogramowanie pośredniczące i aplikacje) oraz zarządzają nim. Zaletą takiego rozwiązania jest zmniejszenie wydatków na infrastrukturę serwerową oraz łatwiejsze planowanie kosztów, a także zwiększenie bezpieczeństwa na wypadek awarii. Firmy podążające za zmieniającymi się warunkami biznesowymi oraz nowymi rozwiązaniami bardzo cenią IaaS. Zwiększona stabilność, niezawodność, łatwość obsługi to także poszukiwane przez firmy cechy, które znajdują się w rozwiązaniach chmurowych Microsoft.

Zalety rozwiązania IaaS
Zalety rozwiązania SaaS

Oprogramowanie jako usługa (SaaS)

Oprogramowanie jako usługa (SaaS) zapewnia użytkownikom możliwość łączenia się z aplikacjami opartymi na chmurze z każdego urządzenia i z każdego miejsca za pośrednictwem Internetu i korzystania z nich. Najpopularniejsze to usługi pocztowe (Exchange) oraz aplikacje biurowe ( Office 365). Jest to rozwiązanie kompletne, po prostej konfiguracji odpowiednie do używania. Płatność w ustalonych okresach w zależności od wykorzystanych zasobów. Użytkownicy w łatwy, ale bezpieczny sposób łączą się przez internet. Wszelkie zasoby umieszczone są w niezwykle bezpiecznym centrum danych Microsoft. Rozwiązanie SaaS pozwala organizacjom szybko zacząć korzystać z aplikacji przy minimalnym koszcie wstępnym. Dodatkowo rozwiązanie to pozwala zachować pełną kontrolę Administratora nad używanymi aplikacjami oraz politykami bezpieczeństwa stosowanymi w firmie.

On Premise

On Premise to model, w którym oprogramowanie instalowane jest na własnym serwerze klienta. Jedynym administratorem systemu działającego na własnej fizycznej infrastrukturze. Jest on jedyną osoba zarządzającą oraz kierującą zmianami wprowadzanymi w sprzęcie oraz oprogramowaniu firmy. O tym jakie rozwiązanie będzie dla Państwa korzystniejsze zależy od faktycznych potrzeb i możliwości firmy. Użytkowanie rozwiązań w chmurze oznacza przesunięcie odpowiedzialności za jego poprawne działanie na usługodawcę i pozbycie się problemów związanych z przestojami pracy. W praktyce oznacza to bowiem niższe całkowite koszty eksploatacji systemu.Pełna kontrola nad środowiskiem, jego konfiguracją sprzętową i programową.Możliwość pełnego operowania na zgromadzonych danych (m.in. dostęp do bazy danych)Pełna kontrola nad systemem – wszelkie modyfikacje (np. aktualizacje) odbywają się z naszej inicjatywy

Zalety rozwiązania On Premise