Dla kogo?

Umowa MPSA

Microsoft Products and Services Agreement, łączy wszystkie mające zastosowanie warunki i postanowienia, zawarte w umowach Microsoft Business and Services Agreement (MBSA), Microsoft Select Plus Agreement oraz Microsoft Online Services Agreement (MOSA). Umowa ta łączy wszystkie zakupy w ramach jednej uproszczonej umowy, która daje możliwość wyboru pomiędzy Usługami Online, oprogramowaniem a usługami hybrydowymi, dostosowanymi do potrzeb organizacji.
W ramach każdej umowy MPSA tworzone są Konta Zakupowe. Struktura Kont Zakupowych oferuje dużą elastyczność, ponieważ umożliwia definiowanie tego typu kont oraz nadawanie im nazw w taki sposób, jaki najlepiej odpowiada potrzebom organizacji. Możliwe jest również rejestrowanie Kont Zakupowych dla różnych typów organizacji, takich jak organizacje komercyjne, edukacyjne i publiczne, w ramach tej samej umowy MPSA, przy czym w odniesieniu do każdego typu organizacji zastosowanie mają określone warunki i postanowienia.
Korzyści z podpisania umowy MPSA