Integrit S.A.

należy do elitarnego grona Partnerów Gold Microsoft, dostarczających kompletną ofertę usług chmurowych oraz wspierające je licencje w subskrypcyjnych i tradycyjnych modelach licencjonowania. Kontrakt Direct Cloud Solutions Provider (T1), pozwala na zapewnienie naszym klientom dostępu do chmury publicznej Microsoft z zapewnieniem najwyższego stopnia bezpieczeństwa. Jednocześnie szerokie portfolio usług zarządzanych (Managed Services) pozwala na optymalne wykorzystywanie rozwiązań zarówno pod kątem zarządzania, jak i kosztu. Wierzymy, że nowoczesne wykorzystywanie rozwiązań IT opiera się o model zapłaty według rzeczywistego zużycia, tak samo jak inne media, a nie przedpłatę za usługi. Dlatego też od 2018 skupiamy się przede wszystkim na partnerstwie z klientami w obszarze cloud computing i doradztwie w zakresie optymalizacji tradycyjnych licencji oraz wykorzystywania usług Microsoft w ramach usług Microsoft Azure i Office 365.

Jednocześnie dla zapewnienia naszym klientom dostępu do najbardziej efektywnych rozwiązań i uniknięcia tzw. „vendor lock” nasza oferta usług chmurowych została w 2018 roku rozszerzona o partnerstwo z liderem rynku IaaS – Amazon Web Services.

Z kolei nasze partnerstwo OEM i Software Assets Management Microsoft zapewniają dostęp do najnowszych technologii i pełnego wsparcia w zakresie najnowszych systemów operacyjnych.

Obecnie współpracujemy z ponad 500 klientami w najważniejszych sektorach gospodarki. Komputery ADAX, których producentem jest Integrit- obecne na rynku od 25 lat, wykorzystuje ponad 1.000 jednostek administracji publicznej i przedsiębiorstw

Wszystko jako usługa

Zmiany technologiczne wymuszają na przedsiębiorstwach ciągłe dostosowywanie się do potrzeb rynku. Jedocześnie nie mają już uzasadnienia biznesowego tradycyjne modele „zapłaty z góry” za wykorzystywane rozwiązania, które mają ograniczony czas życia technologicznego i wymagają ciągłej modernizacji.

Dlatego też rozwiązania w modelu „Wszystko jako Usługa”, zapewniamy w formie subskrypcyjnej kompletnej platformy hybrydowej dla rozwiązań komunikacji oraz systemów informatycznych, uzupełnionych o wsparcie i nadzór naszego zespołu. Tworzymy indywidualną ofertę dla każdego klienta. Naszą odpowiedzią na wyzwania, które stawia dzisiaj firmom dynamicznie zmieniające się otoczenie, są takie usługi jak:

  • Konsulting w obszarze transformacji cyfrowej
  • Zarządzanie i nadzór nad platformą cloud computing
  • Migracje procesów biznesowych do usług chmurowych
  • Wsparcie techniczne dla usług cloud computing
  • Doradztwo w obszarze optymalnego wykorzystywania licencji i audyty na potrzeby zarządcze.

Jako firma dolnośląska, klientom z naszego regionu jesteśmy w stanie zaoferować również pełen outsourcing IT, administrację i nadzór nad infrastrukturą stacji roboczych klienta oraz usługi serwisowe w ramach abonamentu. Jest to rozwiązanie zarówno najbardziej optymalne od strony kosztów, jak i minimalizujące zagrożenia, związane z rotacją personelu.

Nasze kompetencje