Rejestracja Server and Cloud Enrollment

Rejestracja Server and Cloud Enrollment – najważniejsze informacje

 

 • Umowa Enterprise
  • Podpisywana w ramach umowy EA
  • Brak wymogu posiadania dotychczasowej umowy EA dotyczącej platformy Desktop
  • Pakiet SA objęty umową
  • Trzyletni okres obowiązywania
 • Zobowiązanie
  • Pakiet SA dla całego przedsiębiorstwa w odniesieniu do jednego ze składników
 • Produkty dodatkowe
  • Możliwość zakupu wszystkich składników innych niż SCE w dowolnej ilości
 • Poziomy cenowe
  • Poziom A albo poziom z dotychczasowej umowy EA lub umowy dotyczącej puli serwerów Select Plus
 • Upusty
  • Względem cen produktów dodatkowych określonych w umowie EA

EARSC

CIWINDOWS SERVER I SYSTEM CENTER

 • Dostępne Produkty:
  • CIS STANDARD
  • CIS DATACENTER
 • Wymagania minimalne:
  • 25 licencji na pakiet CIS w dowolnej wersji
 • Upusty
  • Licencja i pakiet SA : 15%
  • Tylko pakiet SA: 5%

Klienci, którzy zarejestrują składnik Core Infrastructure, mogą również korzystać z produktu System Center do zarządzania wdrożeniami platformy Windows Azure bez nabywania dodatkowych licencji.
KORZYŚCI W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA CHMURĄ
Klienci, którzy zarejestrują składnik Core Infrastructure, mogą również korzystać z produktu System Center do zarządzania wdrożeniami platformy Windows Azure bez nabywania dodatkowej licencji.

 • Wymagania
  • Core Infrastructure jako składnik objęty rejestracją SCE
 • Korzyści
  • Możliwość zainstalowania rozwiązania System Center i zarządzania maksymalnie 10 wirtualnymi środowiskami systemu operacyjnego Windows Azure (VOSE) na każdą licencję CIS
  • Wystąpienia środowisk VOSE Windows Azure objęte ofertą:
   • Wystąpienia maszyn wirtualnych z systemem Windows
   • Wystąpienia usług w chmurze (rola sieci web i pracownika)
   • Konta magazynu
   • Bazy danych SQL
   • Wystąpienia witryn sieci web

 

APSKŁADNIK APPLICATION PLATFORM
Składnik SQL

 • Dostępne produkty
  • Licencje serwerowe/dostępowe
   • Licencje dostępowe „na urządzenie” i „na użytkownika”
   • Licencje serwerowe na wersje Standard i Business Intelligence
  • Licencje „na rdzeń”
   • Wersje Standard, Enterprise i Parallel Data Warehouse
 • Wymagania minimalne
  • Licencje serwerowe/dostępowe: 5 serwerów i 250 licencji dostępowych
  • Licencje „na rdzeń”: 50 rdzeni
 • Upusty
  • Licencja i pakiet SA: 15%
  • Tylko pakiet SA: 5%

Składniki SharePoint i BizTalk

 • Wymagany zakup składnika SQL Server
 • Dostępność
  • Licencja i pakiet SA, tylko pakiet SA, MSU
 • Wymagania minimalne
  • BizTalk: 24 licencje „na rdzeń” (dowolna wersja)
  • SharePoint: 5 serwerów

 

DPSKŁADNIK DEVELOPER PLATFORM
VISUAL STUDIO

 • Dostępne produkty
  • Licencje „na użytkownika”
   • Visual Studio Test Professional z subskrypcją MSDN
   • Visual Studio Premium z subskrypcją MSDN
   • Visual Studio Ultimate z subskrypcją MSDN
   • Platformy MSDN
  • Licencje dostępowe (CAL)
   • Visual Studio Team Foundation Server
    (licencje dostępowe „na użytkownika” i „na urządzenie”)
 • Wymagania minimalne
  • 20 licencji na produkt Visual Studio Premium lub Ultimate
 • Upusty
  • Licencja i pakiet SA: 15%
  • Tylko pakiet SA: 5%

 

AzureUSŁUGI MICROSOFT AZURE
Istnieją dwa sposoby zakupu usług Microsoft Azure w ramach rejestracji Server and Cloud Enrollment:

 • Rejestracja SCE obejmująca wyłącznie platformę Azure Klient przyjmuje z góry minimalne zobowiązanie finansowe w wysokości 1200 USD rocznie.
 • Dodatkowa usługa w ramach rejestracji SCE dokonanej w odniesieniu do innego składnika Klient może przyjąć z góry zobowiązanie finansowe lub rozpocząć korzystanie z platformy Azure i
  rozliczać się co kwartał według faktycznego wykorzystania. W tym drugim przypadku

  • platforma Azure jest udostępniana automatycznie.
  • Nie obowiązują wymagania minimalne ani zobowiązania o charakterze ciągłym.
  • Cena zawiera upust w wysokości 5% od ceny zakupu platformy Azure jako produktu dodatkowego
   w ramach umowy EA.
  • Poziom cenowy jest taki sam jak w przypadku bazowej rejestracji SCE.

 

ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE DOTYCZĄCE USŁUG MICROSOFT AZURE

 • Zobowiązanie finansowe to kwota przewidywanych wydatków, które klient zamierza ponieść
  na zakup usług Microsoft Azure w ciągu roku.
 • Limit dodatkowego wykorzystania to dodatkowy limit w wysokości 50%, który jest doliczany
  do pierwotnego zobowiązania finansowego.
 • Jeśli firma lub instytucja przekroczą przyjęte zobowiązanie finansowe, ale nie przekroczą limitu
  dodatkowego wykorzystania, opłaty za nadwyżkę są uiszczane w dniu rocznicy. W takim przypadku klient może (według własnego uznania)
  zwiększyć zobowiązanie finansowe na kolejny rok.
 • W przypadku przekroczenia limitu dodatkowego wykorzystania nadwyżka jest rozliczana co kwartał (przy czym klient może również
  zwiększyć na tym etapie swoje zobowiązanie finansowe).
 • Jeśli firma nie wykorzysta całości zobowiązania finansowego, niewykorzystane środki nie podlegają
  zwrotowi. Zobowiązanie finansowe można zmniejszyć w dniu rocznicy.