Rejestracja Desktop Enrollment

Program licencjonowania grupowego Enterprise AgreementW SKRÓCIE
skrót

 • Dla organizacji posiadających co najmniej 250 komputerów
 • Licencje wieczyste
 • Zawiera Software Assurance
 • Umowa trwa 3 lata
 • Wymagana standaryzacja stacji roboczych
 • Zamówienia roczne
 • Płatności rocznePLATFORMA

 • Dostępne są dwie platformy: „Professional Desktop” oraz „Enterprise Desktop” i każda z nich zawiera trzy komponenty
 • Organizacja musi zamówić przynajmniej jeden komponent platformy dla każdego kwalifikującego się urządzenia, natomiast wybór wszystkich trzech komponentów (cała platforma) pozwala na uzyskanie dodatkowego rabatu
 • Organizacja dokonuje wyboru produktów platformy Enterprise Products w momencie podpisywania i rejestrowania umowy. Podmioty stowarzyszone mogą wybierać własne produkty, które chcą wykorzystać do standaryzacji

PlATFORMA


ZNIŻKI W RAMACH PROGRAMU
W porównaniu do cen obowiązujących dla programu Select Plus z SA, w ramach Enterprise Agreement można uzyskać następujące zniżki:

 • Zniżka dostępna z tytułu objęcia licencją wszystkich kwalifikujących się urządzeń na przynajmniej jeden z Produktów Enterprise
 • Zniżka za całą platformę dostępna z tytułu objęcia licencjami wszystkich kwalifikujących się urządzeń produktami jednej platformyPRODUKTY ENTERPRISE (ENTERPRISE PRODUCTS)
Produkty dostępne dla organizacji nazywane są Produktami Enterprise (Enterprise Products).
Produkty Enterprise muszą być zamówione na początku rejestracji. Po dokonaniu rejestracji nowe Produkty Enterprise nie mogą być dodawane, można zamówić jedynie dodatkowe ilości Produktów Enterprise wskazanych podczas rejestracji. W celu dodania nowych Produktów Enterprise musi być podpisana nowa rejestracja.


PRODUKTY DODATKOWE
Produkty dodatkowe nie muszą być wdrożone w skali całego przedsiębiorstwa i mogą być dodane w dowolnym momencie. Jeżeli organizacja posiada już Produkt Enterprise z tej samej puli co produkt dodatkowy, wówczas cena będzie na tym samym poziomie. Ceny innych produktów dodatkowych są na poziomie A.


URZĄDZENIA KWALIFIKUJĄCE ORAZ KWALIFIKUJĄCY SIĘ UŻYTKOWNICY
Organizacja musi nabyć licencje na Produkty Enterprise dla wszystkich urządzeń kwalifikujących i kwalifikujących się użytkowników.
Urządzenia kwalifikujące:

 • Każde urządzenie używane przez organizację lub dowolny podmiot stowarzyszony (lub na ich rzecz) i jest:
  • Komputerem stacjonarnym, urządzeniem przenośnym, stacją roboczą, lub innym urządzeniem, na którym można uruchomić Windows Professional lokalnie (w wirtualnym lub fizycznym środowisku systemu operacyjnego), lub
  • Każde urządzenie, które może uzyskiwać dostęp do Virtual Desktop Infrastructure
 • Urządzeniami kwalifikującymi nie są:
  • Komputery, które są wykorzystywane jako serwery, nie używane jako PC
  • Urządzenia branżowe
  • Urządzenia nie należące do organizacji

Kwalifikujący się użytkownicy:

 • Dotyczy osób (np. pracownicy, konsultanci) używających urządzeń kwalifikujących, lub jeśli uzyskiwany przez nich dostęp do zasobów serwera wymaga licencji Client Access License nabytej jako Produkt Enterprise , lub dowolnej usługi Enterprise Online
 • Nie dotyczy osób uzyskujących dostęp do zasobów serwera za pośrednictwem licencji External Connector lub za pośrednictwem usługi Online wyłącznie w ramach licencji Kiosk USZAMÓWIENIA AKTUALIZACYJNE TRUE UP

 • Przy zawieraniu umowy gwarantowana jest stała, roczna cena dla każdego licencjonowanego Produktu Enterprise, ustalona na podstawie kosztów licencji oraz ceny SA za okres 3 lat
 • Koszty licencji za Produkty Enterprise ujęte w zamówieniu początkowym są uiszczane w trzech równych rocznych ratach, a następnie aktualizowane w kolejnych rocznicach
 • Opłaty za dodatkowe licencje uiszczane są w ramach rocznych zamówień aktualizacyjnych True Up na koniec każdego roku w trakcie trwania umowy. Płatność obejmuje cenę licencji, półroczną opłatę za SA, oraz opłatę za SA dla każdego pełnego roku pozostałego od momentu rejestracji.

true up

Program licencjonowania grupowego Enterprise Subscription AgreementW SKRÓCIE

 • Dla organizacji posiadających co najmniej 250 komputerów
 • Licencje wygasające
 • Zawiera Software Assurance
 • Umowa trwa 3 lata
 • Wymagana standaryzacja stacji roboczych
 • Zamówienia roczne
 • Płatności roczneZNIŻKI W RAMACH PROGRAMU
W porównaniu do cen obowiązujących dla programu Select Plus z SA, w ramach Enterprise Agreement można uzyskać następujące zniżki:

 • Zniżka za licencje wygasające
 • Zniżka dostępna z tytułu objęcia licencją wszystkich kwalifikujących się urządzeń na przynajmniej jeden z Produktów Enterprise
 • Zniżka za całą platformę dostępna z tytułu objęcia licencjami wszystkich kwalifikujących się urządzeń produktami jednej platformyZAMÓWIENIA ROCZNE

 • Płatność (ustalona wcześniej na podstawie ceny za każdy Produkt Enterprise) przypada każdego roku w rocznicę podpisania umowy
 • Organizacja dokonuje płatności za liczbę urządzeń kwalifikujących aktualną w momencie sporządzania raportu rocznego
 • W momencie rejestracji ustalana jest płatność za L&SA za wszystkie urządzenia kwalifikujące. Każdy raport roczny uwzględnia liczbę urządzeń kwalifikujących, niezależnie od tego, czy ich ilość wzrosła czy zmalała.OPCJE DOSTĘPNE NA KONIEC UMOWY

 1. Odnowienie umowy
 2. Zakończenie dzierżawy i odinstalowanie oprogramowania
 3. Wykupienie dzierżawionych licencji

Koszt wykupu wynosi około 1,75 x kosztu rocznej dzierżawy, przy czym konieczne jest wykupienie wszystkich Produktów Enterprise. Wykupienie produktów, które zostały dodane w ostatnim roku wymaga w pierwszej kolejności uiszczenia opłaty ratalnej. Produkty dodatkowe mogą być wykupione w dowolnej ilości.