Program licencjonowania grupowego Select Plus

Umowa Select Plus

STRUKTURA UMOWY
Punktem wyjścia dla każdej umowy Select Plus jest MBSA
podpisanie umowy MBSA (Microsoft Business and Services Agreement).
Umowa MBSA jest umową ramową, pod którą podpisuje się umowy Select,
Select Plus oraz Enterprise. Jest ona umową wieczystą,
która zawiera ogólne warunki i postanowienia.
Po podpisaniu umowy MBSA, organizacja może podpisywać w oparciu o nią różne umowy. Pierwszy podmiot, który dokona rejestracji w ramach umowy Select Plus staje się podmiotem głównym (Lead Affiliate). Pozostałe podmioty stowarzyszone mogą dokonywać rejestracji i nabywać produkty na tym samym poziomie cenowym. Zamówienie początkowe może dotyczyć dowolnej ilości produktów w dowolnej puli. Poziom cenowy jest ustalony dla całej organizacji na podstawie pierwszego zamówienia, przy czym nie ma wymogów minimalnych zakupów dla podmiotów stowarzyszonych.

W SKRÓCIE

SELECT

 • Skierowana do organizacji posiadających co najmniej 250 komputerów
 • Umowa bezterminowa
 • Licencje wieczyste
 • Pakiet Software Assurance dostępny jako opcja
 • Cztery poziomy cenowe oparte na ilości punktów zebranych w określonych kategoriach produktów
 • Miesięczne zamówienia i płatności


LICENCJE DO CELÓW SZKOLENIOWYCH
W ramach umowy Select Plus dostępne są licencje, które można wykorzystać do celów szkoleniowych i ewaluacyjnych:

 • 20 kopii każdego oprogramowania do wykorzystania wyłącznie w celach szkoleniowych
 • 10 kopii każdego oprogramowania do wykorzystania w celach testowych przez okres 60 dni


POZIOMY CENOWE

 • W momencie złożenia zamówienia początkowego przez podmiot główny, ilość uzyskanych punktów określa poziom cenowy. Kolejne zamówienia składane w ciągu w roku powodują kumulowanie sie punktów. W przypadku przekroczenia ilości punktów potrzebnych do wejścia na korzystniejszy poziom cenowy, kolejne zakupy odbywają się według cen przewidzianych dla nowego poziomu cenowego
 • Corocznie dokonywana jest weryfikacja (Anniversary Compliance Check (ACC)), w ramach której na koniec roku punkty są sumowane. Ilość uzyskanych punktów określa poziom cenowy na kolejny rok. Punkty przekraczające minimum dla danego poziomu cenowego są archiwizowane i wliczane do zakupów na kolejny rok
 • Jeżeli na koniec roku ilość zgromadzonych punktów nie przekracza minimum punktowego wymaganego dla danego poziomu cenowego, wówczas w kolejnym roku organizacja przechodzi na poziom cenowy o jeden niższy


ZARZĄDZANIE LICENCJAMI
Organizacje mogą zarządzać nabytymi licencjami i korzyściami Software Assurance za pomocą witryny Volume Licensing Service Center (VLSC) dostępnej pod adresem:
https://www.microsoft.com/licensing/servicecenter/default.aspx