Usługi i wdrożenia


Jednym z głównych obszarów współpracy INTEGRIT S.A. z grupą kilkuset klientów z sektora publicznego i korporacji na terenie Polski jest zapewnianie szerokiego spektrum usług wdrożeniowych oraz wsparcia dotyczącego uruchamiania rozwiązań biznesowych zarówno w obszarach oprogramowania, usług chmurowych, jak i sprzętu.
Jesteśmy również jednym z najbardziej doświadczonych dostawców usług na rynku, wykorzystujących technologię vPro i Unite firmy Intel.
W ostatnich latach dostarczyliśmy oraz w pełni obejmujemy wsparciem technicznym i usługami wdrożeniowych ponad 60 tys. stacji roboczych, wykorzystywanych przez grupę niemal 200 tys. użytkowników.
Nasze usługi wdrożeniowe obejmują:

  • Przygotowanie i ocena konfiguracji infrastruktury klienckiej, testy pozwalające na wybór specyfikacji i producenta. Dobór odpowiednich usług online, oprogramowania użytkowników i platformy dla systemów biznesowych.
  • Przygotowanie platform testowych i przeprowadzenie testów wydajnościowych w środowiskach produkcyjnych.
  • Audyt istniejącej sytuacji licencyjnej klienta. Ocena legalności oraz wskazanie propozycji pozwalających na rozwiązanie ewentualnych problemów. Stworzenie planu migracji do optymalnej umowy długoterminowej pod kątem korzyści i kosztów.
  • Plany migracji przygotowywane pod kątem planów biznesowych i produktowych. Również w ramach usług Software Assurance Microsoft oraz wdrożeń w imieniu Microsoft.
  • Przeniesienie rozwiązań klienckich i części usług klienta do środowisk chmurowych dla realizacji celów biznesowych, ustalonych z Klientem. Konstruowanie unikalnego rozwiązania z komponentów usług online.
  • Dostawa i instalacje stacji roboczych oraz środowiska użytkowników w wielu rozproszonych geograficznie miejscach.
  • Zautomatyzowane i procesowo wspierane migracje całej organizacji do najnowszych systemów operacyjnych, wspierane szkoleniami dla użytkowników.
  • Zdalne zarządzanie i monitoring infrastruktury IT oraz wdrażanie rozwiązań zarządzania w infrastrukturze klienta.
  • Serwis onsite sprzętu i doradztwo w zakresie doboru optymalnych platform sprzętowych do środowiska programowego.
  • Dostarczanie sprzętu, oprogramowania i usług w modelu XaaS (Evertything As a Service) w oparciu o miesięczną opłatę za kompletne stanowisko użytkownika.

W naszych projektach bierze udział grupa ponad 100 certyfikowanych inżynierów o szerokich specjalizacjach. Szeroka grupa partnerów specjalizowanych pozwala na dostarczenie Państwu projektu z niemal dowolnego obszaru IT. Zapraszamy do kontaktu: integrit@integrit.pl