Office 365

   Microsoft został pierwszą na świecie firmą, która uzyskała certyfikat zgodności swoich usług z normą ochrony danych osobowych w chmurze ISO 27018. To potwierdzenie, że dane przechowywane przez klientów spółki w chmurze nie zostaną m.in. wykorzystane bez ich wiedzy w celach marketingowych. Office 365 To aplikacje Office, które doskonale zna każdy powiązane z olbrzymimi możliwościami chmury obliczeniowej. Dzięki temu użytkownicy mają dostęp do aplikacji z różnych urządzeń oraz miejsc, a tym samym pracują wydajniej i szybciej.

Obecnie Office 365 obejmuje: 

Wideokonferencje i spotkania on-line (Skype). Współdzielenie dokumentów i narzędzie do pracy wspólnej (SharePoint, OneDrive). Nowoczesna poczta e-mail i kalendarz (Exchange). Pakiet Office Professional Plus.

Wpływ usługi Office 365 na efektywność ekonomiczną firmy.

Rozliczenia roczne, kwartalne lub roczne. Brak inwestycji w środki trwałe. Niższe koszty utrzymania firmy. Łatwiejszy sposób dotarcia do klientów i partnerów biznesowych. Zawsze aktualna i legalna wersja.

Rozpocznij bezpłatnie

Microsoft Azure

Utwórz bezpłatne konto platformy Azure już dzisiaj. Uzyskaj bezpłatne środki w wysokości 170 Euro na wykorzystanie dowolnych usług platformy Azure. Zainicjuj do 14 maszyn wirtualnych, 40 baz danych SQL lub 8 TB magazynu w miesiącu. Twórz aplikacje sieci Web, mobilne i interfejsu API za pomocą usług Redis Cache, Search lub Content Delivery Network. Ujarzmij dane Big Data za pomocą usługi Machine Learning, Analizy strumienia i usługi Hadoop. Twórz aplikacje Internetu rzeczy (IoT) pracujące w czasie rzeczywistym z monitorowaniem i wykrywaniem anomalii

Microsoft Azure Service Status

 

Microsoft Azure to ponad 100 usług i funkcji: Maszyny wirtualne Windows oraz Linux. Aplikacje Microsoft (Sharepoint, SQL, BizTalk, NAV…). Aplikacje partnerskie Oracle, SAP, IBM i wiele innych… Dziesiątki aplikacji CMS, CXM, WEB App… Visual Studio On-Line oraz usługi dla aplikacji Mobilnych. Azure ActiveDirectory, Azure RMS, Usługi Multimediów. Wirtualizacja aplikacji (Azure RemoteApp). BigData oraz BI (HDI/Hadoop+ MS SQL).

Przenosząc rozwiązania i usługi do chmury Microsoft Azure możesz nadal korzystać z języków lub systemów, które znasz: Obsługa wielu języków programistycznych (PHP, Java, .NET, Node.js, Python, Ruby…). Obsługa środowisk Linux, CentOS, Oracle, SAP, IBM, MySQL. Integracja z portalami Git, TFS, GitHub…

Usługa Microsoft Azure łączy w sobie wszelkie korzyści finansowe wynikające z wykorzystania technologii Chmury Publicznej: Naliczanie zgodnie z użyciem. Opłata wyłącznie za wykorzystane zasoby. Automatyczne skalowanie maszyn i usług. Brak opłat za wyłączone usługi.