W obszarze IT

Współpracujemy z klientami na zasadach partnerskich. Poszukujemy dla nich optymalnych rozwiązań, gwarantujących bezpieczeństwo i zwrot z inwestycji. Naszym celem jest zadowolenie klientów i zagwarantowanie im koncentracji na działaniach biznesowych zabezpieczonych poprzez rozwiązania informatyczne w modelu usługowym. Jako partner Microsoft o najwyższym statusie realizujemy również benefity Software Assurance w programach Desktop Deployment Planning Services i Azure Deployment Planning Services, które nie generują dodatkowych kosztów dla klientów posiadających umowy Enterprise Agreement.

Nasza współpraca z klientami obejmuje:

  • Ocenę obecnego środowiska IT i analizę potrzeb biznesowych
  • Warsztaty prezentujące możliwe rozwiązania
  • Propozycję optymalizacji licencyjnej i analizę TCO
  • Audyty i wdrożenie zarządzania oprogramowaniem (Software Asset Management)
  • Założenia projektowe i ocenę budżetu
  • Propozycję rozwiązań w modelach PaaS, SaaS i tradycyjnych rozwiązaniach „on premises”