.

.

Model Cloud Solution Provider – CSP

Cloud Service Provider to nowy model dostarczania usług Microsoft dla klientów, dający możliwość elastycznego zarządzania usługami w okresach miesięcznym, kwartalnym bądź rocznym. W ramach CSP mamy szeroką gamę produktów w postaci Office 365 i usług CSP, subskrypcji licencji serwerowych CSP oraz produktów platformy Microsoft Azure.

.

Office 365 i inne usługi
Subskrypcje licencji serwerowcyh
Produkty Platformy Azure

.

Model CSP sprawdzi się w firmach, które:
 • Cenią elastyczną formę rozliczeń
 • Chcą płacić jedynie za wykorzystane i włączone licencje
 • Zatrudniają pracowników mobilnych, krótkookresowych, stażystów
 • Rozpoczynają działalność i chcą zminimalizować koszt
 • Chcą korzystać z najnowszych aplikacji i rozwiązań
 • Chcą zoptymalizować swoją infrastrukturę

Korzyści CSP

 • Brak minimalnych ilości użytkowników oraz brak standaryzacji
 • Elastyczna zmiana ilości licencji w wyznaczonym okresie
 • Możliwość płynnej zmiany programów licencjonowania
 • Kontrola wydatków
 • Możliwość wsparcia  w zarządzaniu kontami użytkowników
 • Wsparcie techniczne
 • Pomoc w implementacji oraz wdrożeniu

Integrit S. A. udostępnia swoim klientom platformę  do zarządzania usługami w ramach umowy CSP.

Warto podkreślić iż w  modelu CSP podpisywana jest umowa klienta z  producentem, jest to Umowa MCA

.