Dla kogo

Umowa EES

Enrollment for Education Solutions to program licencji subskrypcyjnych. Licencje subskrypcyjne zapewniają w okresie obowiązywania umowy prawo do użytkowania produktów, na które nabywa się licencje oraz do objętych subskrypcją ich nowych i wcześniejszych wersji. Subskrypcyjna oferta licencyjna Enrollment for Education Solutions (EES) dostępna jest dla szkół podstawowych, średnich oraz dla wyższych uczelni. Prosty sposób kontroli nad licencjami wynika z liczenia osób, a nie komputerów. Program jest elastyczny ponieważ pozwala na wprowadzanie dodatkowych produktów w dowolnej ilości, w zależności od potrzeb instytucji
Licencje na wszystkie produkty oferowane w EES obejmują pakiet Microsoft Software Assurance. Software Assurance w licencjonowaniu grupowym oferuje różnorodne narzędzia i zasoby, które pomogą instytucji wdrożyć, zarządzać i w pełni wykorzystywać zakupy w licencjonowaniu grupowym.
Korzyści z podpisania umowy EES