Cloud

USŁUGI CHMUROWE


Integrit S.A. jest jednym z największych partnerów Microsoft dostarczających klientom rozwiązania oparte o usługi online i całościowe rozwiązania chmurowe. Wspieramy klientów w planowaniu i procesach migracji środowiska użytkownika oraz infrastruktury, zarówno do chmury publicznej, jak i rozwiązań hybrydowych Microsoft.
W 2015 roku współpraca Integrit S.A. wraz z Microsoft rozszerzyła się o partnerstwo Microsoft Cloud Solutions Provider (CSP), dzięki czemu oferujemy klientom zarówno hosting w chmurze publicznej Microsoft, jak i indywidualne, „szyte na miarę” rozwiązania chmurowe dla klientów, które nie są dostępne w ofercie innych partnerów.
Współpracujemy z organizacjami ze wszystkich segmentów rynku oraz sektorem publicznym, a z naszych rozwiązań cloud korzysta obecnie ponad 65 tysięcy użytkowników.
Nasza oferta obejmuje:

  • Doradztwo i analizę procesów organizacji pod kątem realizacji potrzeb biznesowych.
  • Propozycję optymalnego rozwiązania, adresującego potrzeby firmy i optymalizację kosztową.
  • Dostarczenie usług online Microsoft w ramach umów licencjonowania wolumenowego (Enterprise Agreement, Enterprise Agreement Subscription, MPSA).
  • Przygotowanie i dostarczenie indywidualnych rozwiązań dla klienta, dzięki usługom chmurowym Integrit, hostowanych przez Microsoft w ramach współpracy CSP.
  • Dynamiczne rozwiązania dopasowane do sezonowości i potrzeb klienta połączone z krótkoterminowymi usługami „on-demand”
  • Wdrożenie i wsparcie w migracji środowiska użytkowników oraz szkolenia dla naszych klientów.
  • Regularny proces optymalizacji prowadzony wraz z użytkownikami, pozwalający na optymalizację kosztów i największą efektywność biznesową wykorzystywanych usług w ramach platformy Microsoft Azure i Office 365.
  • Pojedyncze usługi- takie jak dedykowane serwery czy kopie zapasowe danych w chmurze.
  • Outsourcing administracji usług chmurowych w imieniu klientów.
  • Usługi zabezpieczenia treści i archiwizację.

Jesteśmy zorientowani na długoterminowe partnerstwo nie tylko z Działami IT, ale przede wszystkim doradztwo dla działów operacyjnych, którym oferujemy unikalne rozwiązania „szyte na miarę” oraz ciągły proces ich optymalizacji.
Dostarczamy Wszystkim klientom, korzystającym z umów wolumenowych Microsoft, usługi wdrożeniowe w ramach Software Assurance Deployment Planning Services (DDPS) oraz Public Cloud, Microsoft Azure Deployment Planning Services (AZDPS).