UMOWA MICROSOFT PRODUCTS AND SERVICES AGREEMENT (MPSA)

Umowa MPSA jest częścią kilkuletniej inicjatywy, która ma na celu transformację programów licencjonowania grupowego Microsoft.

Umowa MPSA

  • Umowa MPSA umożliwia kupowanie usług Online Services, oprogramowania i pakietów Software Assurance bez konieczności zawierania innych umów
  • Obecnie umowę MPSA mogą zawierać klienci komercyjni, niebawem będą mogli ją podpisywać także klienci z instytucji akademickich i rządowych
  • Umowa MPSA skierowana jest do klientów kontraktowych kupujących licencje doraźnie, ale w późniejszym terminie zostanie przygotowana oferta dla klientów realizujących długoterminowe zobowiązania
  • Umowę MPSA mogą zawierać klienci mający co najmniej 250 użytkowników, jednak wkrótce oferta zostanie poszerzona

MPSA1

 

REKOMENDACJE DOTYCZĄCE ZAKUPÓWUmowa MPSA jest odpowiednia dla organizacji, które:

 • muszą dokonywać zakupów usług Online Services w ramach kontraktu
 • potrzebują licencji na oprogramowanie z pakietem Software Assurance lub bez niego
 • zamierzają odnowić Software Assurance za pośrednictwem umowy transakcyjnej
 • posiadają wiele umów Open i ponad 250 użytkowników
 • dysponują wygasającą umową Microsoft Online Subscription Agreement (MOSA)

Należy pamiętać, że organizacje, które zawarły umowę EA, powinny kontynuować zakupy na jej podstawie, ponieważ pozostaje ona najważniejszą ofertą dla klientów korporacyjnych.

 

STRUKTURA UMOWY

 • MPSA jest niewygasającą umową podpisywaną przez jednostkę prawną
 • By określić sposób, w jaki firma chce kupować licencje, można wyznaczyć Konta Zakupowe.
 • Kontem Zakupowym może być:
  • dział organizacji podpisującej umowę MPSA
  • każda firma, która jest w co najmniej 50% własnością organizacji podpisującej umowę MPSA
  • Konto Zakupowe można ustanowić w dowolnym kraju, w którym obowiązuje umowa MPSA
 • Do każdego Konta Zakupowego można przydzielić wielu partnerów, a jeden partner może być przypisany do kilku Kont
 • Jedno Konto Zakupowe zostaje wskazane jako konto główne i uzyskuje uprawnienia Administratora Umowy, który ma pełny wgląd we wszystkie zasoby objęte umową MPSA

 

SYSTEMY I NARZĘDZIA
Pakiet Software Assurance zapewnia liczne korzyści ułatwiające organizacji planowanie, wdrażanie i używanie najnowszego oprogramowania i technologii firmy Microsoft. Dzięki umowie MPSA łatwiej poznać, używać i zarządzać pakietem SA.
Klienci i partnerzy, którzy zawarli umowę MPSA, nie muszą wprowadzać aktualizacji do istniejących systemów. Dla nich zostały przygotowane nowe narzędzia. Żadne dane nie są transferowane z istniejących narzędzi. Nowym portalem dla klientów jest Microsoft Volume Licensing Center (MVLC), a nowym portalem dla partnerów Microsoft Volume Licensing Partner Center (MVLPC) – oba korzystają ze wspólnych danych umowy MPSA. Klienci mogą korzystać z portalu MVLC, aby wyświetlić wszystkie zamówienia złożone w ramach umowy MPSA, pobierać oprogramowanie, uzyskiwać dostęp do kluczy aktywacji, samodzielnie przydzielać usługi Online Services i zarządzać korzyściami pakietu Software Assurance (SA).

MPSA2 MPSA3

PAKIET SOFTWARE ASSURANCE
Systemy i narzędzia Pakiet Software Assurance zapewnia liczne korzyści ułatwiające organizacji planowanie, wdrażanie i używanie najnowszego oprogramowania i technologii firmy Microsoft. Dzięki umowie MPSA łatwiej poznać, używać i zarządzać pakietem SA.
Łatwiejsze poznawanie: Dzięki przejrzystemu widokowi użytkownicy portali mają możliwość sprawdzenia, jak korzyści pakietu SA odpowiadają zakupionym licencjom i usługom
Łatwiejsze zarządzanie: Intuicyjny interfejs użytkownika upraszcza zarządzanie korzyściami
Łatwiejsze używanie: Obecnie nie trzeba aktywować korzyści

 

PUNKTY, PULE I POZIOMY CENOWE

 • Zarówno produkty lokalne, jak i usługi Online Services są przydzielone do trzech pul produktów: Aplikacje, systemy, serwery
 • Produkty mają przypisaną określoną liczbę punktów, przy czym większość licencji subskrypcyjnych na usługi Online Services jest warta jeden punkt
 • Poziomy cenowe w umowie MPSA są takie same jak w umowie Select Plus z rocznym minimum na pulę wynoszącym 500 punktów lub 250 licencji użytkownika na usługi Online Services

MPSA4