Program licencjonowania grupowego Enterprise

UMOWA ENTERPRISE

STRUKTURA UMOWY
Punktem wyjścia dla każdej umowy Select Plus jest MBSA
podpisanie umowy MBSA (Microsoft Business and Services Agreement).
Umowa MBSA jest umową ramową, pod którą podpisuje się umowy Select,
Select Plus oraz Enterprise. Jest ona umową wieczystą,
która zawiera ogólne warunki i postanowienia.
Po podpisaniu umowy MBSA, organizacja może podpisywać w oparciu o nią różne umowy. Pierwszy podmiot, który dokona rejestracji w ramach umowy Select Plus staje się podmiotem głównym (Lead Affiliate). Pozostałe podmioty stowarzyszone mogą dokonywać rejestracji i nabywać produkty na tym samym poziomie cenowym. Zamówienie początkowe może dotyczyć dowolnej ilości produktów w dowolnej puli. Poziom cenowy jest ustalony dla całej organizacji na podstawie pierwszego zamówienia, przy czym nie ma wymogów minimalnych zakupów dla podmiotów stowarzyszonych.

Dostępne są dwa typy rejestracji: rejestracja Desktop Enrollment (licencjonowanie produktów desktopowych) i rejestracja Enterprise Enrollment (licencjonowanie produktów serwerowych) oraz Microsoft Azure

PODMIOTY STOWARZYSZONE

  • Podmiotem stowarzyszonym jest organizacja (podmiot prawny), która znajduje się w posiadaniu podmiotu głównego, posiada podmiot główny lub znajduje się we wspólnym posiadaniu z podmiotem, który podpisał umowę MBSA
  • W posiadaniu powinno być więcej niż 50% udziałów
  • Podmiotem stowarzyszony musi być cała organizacja, nie mogą nią być jednostki biznesowe lub oddziały
  • Każdy podmiot stowarzyszony może wybrać własnego dostawcę oprogramowanła